Stečajno pravo

Stečajno pravo je grana prava koja se bavi financijskim poteškoćama i insolventnošću pravnih subjekata, poput trgovačkih društava ili obrtnika. Cilj stečajnog prava je omogućiti uređeno i pravedno rješavanje dugova i obveza dužnika, te zaštita prava vjerovnika.

Naš odvjetnički ured pruža stručnu pravnu podršku u području stečajnog prava na sljedeći način:

  1. Savjetovanje o stečajnom postupku: Naš stručni tim pružit će vam pravno savjetovanje o stečajnom postupku, vašim pravima i obvezama kao dužnika ili vjerovnika. Pomoći ćemo vam razumjeti postupak stečaja, pravne posljedice i moguće opcije koje imate na raspolaganju.

  2. Zastupanje u stečajnom postupku: Naš odvjetnički ured pruža usluge zastupanja u stečajnim postupcima. Zastupat ćemo vaše interese kao dužnika ili vjerovnika tijekom stečajnog postupka. Naš tim će pripremiti potrebnu dokumentaciju, sudjelovati na ročištima i raspravama te se boriti za zaštitu vaših prava unutar okvira stečajnog zakonodavstva.

  3. Pregled i analiza stečajnih planova: Kao stručni tim, pregledat ćemo stečajne planove i ponude kako bismo procijenili njihovu zakonitost, pravičnost i prednosti za naše klijente. Pružit ćemo stručne savjete o najboljim pravnim strategijama i opcijama koje su vam na raspolaganju u vezi s predloženim stečajnim planovima.

  4. Zastupanje u sporovima vezanim uz stečaj: U slučaju sporova koji nastaju tijekom stečajnog postupka, naš odvjetnički ured pruža pravno zastupanje i pomoć u rješavanju tih sporova. Pomoći ćemo vam u pripremi i podnošenju potrebnih pravnih akata te zastupati vaše interese pred sudom ili drugim nadležnim tijelima.

  5. Porezni aspekti stečaja: Naš stručni tim može pružiti savjete o poreznim aspektima stečaja, uključujući porezne obveze i olakšice koje se mogu primijeniti tijekom stečajnog postupka. Pomoći ćemo vam u razumijevanju poreznih propisa i osigurati da se postupak stečaja provodi u skladu s relevantnim poreznim normama.

Posjedujemo stručnost i iskustvo u području stečajnog prava. Stojimo vam na raspolaganju kako biste dobili kvalitetnu pravnu podršku i zaštitu tijekom stečajnih postupaka.