Prekršajno pravo


Prekršajno pravo je grana prava koja se bavi prekršajima, manjim povredama zakona koje nisu klasificirane kao kaznena djela. Ono regulira postupak, sankcije i prava u vezi s prekršajima.

Naš odvjetnički ured pruža stručnu pravnu podršku u području prekršajnog prava na sljedeći način:

  1. Pravno savjetovanje o prekršajnom postupku: Naš tim pružit će vam pravne savjete o prekršajnom postupku i vašim pravima kao optuženika ili oštećenika. Pomoći ćemo vam razumjeti postupak, vaše obveze i mogućnosti u vezi s optužbom za prekršaj.

  2. Zastupanje u prekršajnom postupku: Naš odvjetnički ured pruža usluge zastupanja u prekršajnim postupcima. Naš tim će vam pružiti pravnu zastupljenost tijekom cijelog postupka, uključujući pripremu obrane, sudjelovanje na raspravama, prikupljanje dokaza i zastupanje vaših interesa pred nadležnim tijelima.

  3. Pregled prekršajnih optužnica: Naš tim može pregledati prekršajne optužnice kako bismo provjerili njihovu zakonitost i ispravnost. Analizirat ćemo dokaze i relevantne propise kako bismo utvrdili moguće nedostatke u optužnici ili nedovoljne dokaze te ćemo vam pružiti stručne savjete o daljnjim koracima u postupku.

  4. Pregovaranje i sporazumi: U nekim slučajevima, naš tim može pregovarati s nadležnim tijelima kako bismo postigli sporazum o prekršajnom postupku. Pružit ćemo vam pravne savjete o mogućnostima pregovaranja, prednosti i nedostacima sporazuma te ćemo zastupati vaše interese tijekom pregovora.

  5. Žalbe i pravni lijekovi: Ako smatrate da je došlo do pogreške ili nepravilnosti u prekršajnom postupku ili izrečenoj sankciji, možemo vam pomoći u podnošenju žalbe ili pravnih lijekova. Pružit ćemo vam stručno zastupanje pred nadležnim sudovima ili drugim tijelima kako bismo zaštitili vaše pravne interese.

Posjedujemo znanje i iskustvo u području prekršajnog prava i stoji vam na raspolaganju kako biste dobili kvalitetnu pravnu podršku i zaštitu u prekršajnim postupcima.