Ovršno pravo

Ovršno pravo je grana prava koja regulira postupak prisilne naplate dugovanja putem ovrhe. Ovrha je pravni postupak kojim se vjerovniku omogućuje da ostvari svoje tražbine prema dužniku putem izvršnih radnji, poput blokade računa, prodaje imovine ili drugih mjera prisilne naplate.

Naš odvjetnički ured pruža stručnu pravnu podršku u području ovršnog prava na sljedeći način:

  1. Savjetovanje o ovršnom postupku: Naš tim pružit će vam pravno savjetovanje i objasniti vam detalje ovršnog postupka. Pomoći ćemo vam razumjeti vaša prava i obveze kao dužnika ili vjerovnika te vas uputiti u korake koje trebate poduzeti ili na koje imate pravo tijekom ovršnog postupka.

  2. Prijedlozi za pokretanje ovrhe: Naš odvjetnički ured može vam pomoći u pripremi i podnošenju prijedloga za pokretanje ovrhe. Pružit ćemo vam pravne savjete o odabiru najprikladnijeg načina ovrhe, pripremi relevantne dokumentacije i ispunjavanju zakonskih zahtjeva.

  3. Zastupanje u ovršnom postupku: Naš tim pruža usluge zastupanja u ovršnom postupku. Zastupat ćemo vaše interese kao dužnika ili vjerovnika pred sudom i drugim relevantnim institucijama. Aktivno ćemo se uključiti u postupak kako bismo zaštitili vaša prava i interese.

  4. Pregled i osporavanje ovršnih akata: Naš odvjetnički ured može pregledati ovršne akte kako bismo provjerili njihovu zakonitost i ispravnost. Ako postoje osnove za osporavanje ovršnih akata, pružit ćemo vam pravno zastupanje u postupku osporavanja radi zaštite vaših prava.

  5. Rješavanje sporova i pregovaranje: U slučaju spora ili pregovora vezanih uz ovršno pravo, pružat ćemo vam pravnu podršku. Pomoći ćemo vam u pregovorima s drugim stranama u cilju postizanja sporazuma ili ćemo vas zastupati u sudskim postupcima kako bismo riješili ovršne sporove na najpovoljniji način za vas.

Posjedujemo stručnost i iskustvo u području ovršnog prava te smo tu da vam pružimo kvalitetnu pravnu podršku i zaštitimo vaše interese tijekom ovršnog postupka.