Obvezno pravo

Mi pružamo usluge u području obveznog prava. Obvezno pravo obuhvaća širok spektar predmeta i regulira pravne odnose između stranaka na temelju preuzetih obveza. Naš odvjetnički ured je specijaliziran za ovo područje i pružamo podršku našim klijentima u sljedećim predmetima:

  1. Ugovorno pravo: Naš tim Vam pomaže u sklapanju, izvršavanju i raskidu ugovora. Pružamo pravne usluge vezane za različite vrste ugovora, uključujući kupoprodajne ugovore, ugovore o uslugama, ugovore o najmu, ugovore o radu i mnoge druge.

  2. Obligacijsko pravo: Bavimo se općim pravilima koja proizlaze iz obveza, kao što su odgovornost za štetu, neosnovano bogaćenje i izvršavanje ugovornih obveza.

  3. Bankarsko pravo: Pružamo pravne usluge u vezi s poslovanjem banaka, bankovnim uslugama, kreditiranjem, depozitima, hipotekama i drugim financijskim transakcijama.

  4. Trgovačko pravo: Naši tim vam mogu pomoći u pitanjima koja se tiču trgovačkih transakcija, trgovačkih društava, trgovačkih ugovora, insolventnosti i stečaja.

  5. Zajedničko vlasništvo: Pružamo pravnu podršku u vezi s pravnim aspektima zajedničkog vlasništva nad imovinom, kao što su suvlasništvo, upravljanje suvlasništvom i raspolaganje zajedničkom imovinom.

  6. Potrošačko pravo: Napš odvjetnički ured vam može pružiti zaštitu i savjete u poslovnim transakcijama s posebnim naglaskom na zaštiti prava potrošača.

  7. Osiguravajuće pravo: Pružamo pravne usluge u vezi s osiguranjem, uključujući zaključivanje osigurateljnih ugovora, izvršavanje obveza osiguratelja i osiguranika, kao i rješavanje osigurateljnih sporova.

  8. Transportno pravo: Bavimo se pitanjima vezanim uz prijevoz robe i putnika, uključujući pomorski, cestovni, zračni i željeznički prijevoz.

  9. Građansko procesno pravo: Pružamo pravne usluge u vezi s postupcima i pravilima koja se primjenjuju u obveznim sporovima pred sudom.

Naš cilj je pružiti stručnu pravnu podršku našim klijentima u svim područjima obveznog prava, osiguravajući zaštitu njihovih prava i interesa.