Nekretnine i zemljišnjoknjižno pravo

Naš odvjetnički ured pruža pravnu pomoć i podršku u području nekretnina i zemljišnoknjižnog prava na sljedeće načine:

  1. Kupnja i prodaja nekretnina: Naš odvjetnički ured može vam pomoći u procesu kupnje ili prodaje nekretnine. To uključuje pregledavanje ugovora, pravnu analizu prava vlasništva, provjeru tereta na nekretnini, pripremu i pregovaranje ugovora te sudjelovanje u postupku prijenosa vlasništva.

  2. Pravna verifikacija vlasništva: Ako imate pitanja ili nedoumice oko statusa vlasništva nad nekretninom, naš odvjetnički ured može provesti pravnu verifikaciju i istraživanje prava vlasništva. To uključuje provjeru zemljišnoknjižnog stanja, utvrđivanje prava trećih osoba, provjeru postojanja tereta ili ograničenja te pružanje pravnog savjeta o vašim pravima i obvezama.

  3. Prijenos vlasništva: Ako želite promijeniti vlasništvo nad nekretninom, bilo putem nasljedstva, darovanja ili drugih oblika prijenosa, naš odvjetnički ured vam može pružiti pravne savjete, pripremiti potrebnu dokumentaciju i sudjelovati u postupku prijenosa vlasništva.

  4. Tereti na nekretninama: Naš odvjetnički ured ima stručnjake za zemljišnoknjižno pravo koji vam mogu pomoći u identifikaciji i rješavanju tereta na nekretninama poput hipoteka, založnih prava, služnosti ili drugih tereta koji mogu utjecati na vašu nekretninu.

  5. Prijepori u vezi s nekretninama: Ako se suočavate s pravnim sporom ili prijeporom u vezi s nekretninom, naš odvjetnički ured će vam pružiti pravnu zastupljenost i pomoći vam u zaštiti vaših prava pred sudom ili u alternativnim metodama rješavanja sporova.

Posjedujemo iskustvo i stručnost u području nekretnina i zemljišnoknjižnog prava te smo tu da vam pružimo kvalitetnu pravnu podršku i rješenja koja odgovaraju vašim potrebama i ciljevima.